Personel Devam Kontrol Yazılımı

Personel Devam Kontrol Sistemleri; İşletme çalışanlarının işletmeye giriş-çıkışlarını işletme içerisindeki hareketlerini kayıt altına alan, bu geçişler esnasında gerekli uyarıları veren, bu geçişleri kısıtlayan, puantaj hesaplayabilen, diğer muhasebe ve bordro programları ile entegre çalışabilen, maaş hesaplarının ve diğer personel verimlilik raporların oluşturulmasını sağlayan sistemdir.

Yazılım Özellikleri:personel-devam-kontrol-yazılımı

 • Tek bir merkez üzerinden online yönetim sağlar. Web tabanlıdır.
 • Modüler olarak geçiş kontrolü, yemekhane kontrolü ve ziyaretçi kontrolünü sağlar.
 • Bir firmaya ait tüm işletmeler için ayrı ayrı vardiya tanımlanabilir.
 • Geç gelen ve erken çıkan çalışanlar için yöneticiye sms veya e-mail gönderir. Geç gelme ve erken çıkma durumlarında çalışanlar için bir tolerans tanımlanabilir.
 • Ücretli, ücretsiz izinlerin, yıllık izin ve raporların girişini sağlar.
 • Fazla mesai ve eksik çalışma hesabı yapar.
 • Puantaj esasına göre maaş hesabı yapar ve bordro programlarıyla entegre olabilir.
 • Günlük aylık ve yıllık raporlama olanağı sağlar. Bu raporlamaları istatistiksel veriler olarak düzenleyebilir.
 • Bir kişiye tanımlanan birden fazla vardiyada uyarı verir.
 • İşten ayrılan çalışanların, şifre ve el izleri silinebilir isteğe bağlı olarak çalışma takvimlerini silmez.
 • Yönetimsel tüm duyuruları ve kişiye özel mesajları ekranı vasıtasıyla el izini okutan herkese iletir.
 • İşletmede nöbetçi kalacak kişiler için belli periyotlarda (saat başı gibi) elini okutma modülü mevcuttur.
 • İşletmenin her bölümüne giriş çıkışları kontrol altına alabilir. Yetkisi olmadığı halde giriş yapmaya çalışan personeller için yönetimi bilgilendirir. Turnike veya kapı kilit sistemi ile birlikte kullanıldığında yetkisiz kişilere kapı veya turnikeyi açmaz.
 • Çıkış yapmadan giriş, giriş yapmadan çıkış yapması halinde personeli ve yöneticiyi uyarıcı mesajlar gönderir.
 • Personel kendi şifresini değiştiremez.
Share on Facebook+1Share on LinkedInShare on Twitter