Eco Connector

Eco Connector; farklı ERP ve muhasebe sistemleriyle entegre şekilde çalışabilen e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamasıdır. Kullanıcı sistemleriyle Eco Connector e-Dönüşüm Özel Entegratörlük sistemleri arasındakşi bağlantıyı gerçekleştirmek ve basit arayüzleri sayesinde kullanıcıya e-Dönüşüm süreçlerini rahat yönetebilme imkânı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Kullanıcının kendi sisteminde kesmiş olduğu e-Fatura, direkt olarak uygulama içerisinde “Taslaklar” kısmına düşmekte ve kullanıcı e-Faturayı kontrol ettikten sonra “Gönder” tuşuna basarak iletebilmektedir. “Gönder” tuşuna basıldıktan sonra e-Fatura, önce Eco Connector E-Fatura Özel Entegratörlük sistemlerine, oradan da GİB aracılığıyla fatura alıcısına iletilmektedir.
Kullanıcıya kesilen e-Faturalar, GİB tarafından Eco Connector e-Fatura Özel Entegratörlük sistemlerine iletildikten sonra uygulamanın “Gelenler” kutusuna düşmektedir. Kullanıcı, gelen e-Faturayı görüntüleme, kaydetme, kabul ya da reddetme gibi işlemleri yapabildiği gibi kullanıcı sistemleriyle uygulama arasında “Gelen e-Fatura Entegrasyonu” sağlanması durumunda e-Faturalarını kendi sistemlerinin içerisine de aktarabilir.

Eco Connector uygulaması sayesinde e-Fatura süreci, kullanıcı sisteminin orijinal bir çözümü kullanılıyor gibi yürütülebilir. Buna ek olarak kullanıcı uygulama sayesinde, Eco Connector E-Fatura Özel Entegratörlük Hizmeti’nin ayrıcalık ve avantajlarına ulaşma fırsatı elde etmektedir.

Uygulama, kullanıcı sistemlerine kurulduktan sonra veritabanı bağlantıları sayesinde kullanıcı ERP veya muhasebe sistemlerine entegre olmaktadır.Uygulama Eco Mutabakat e-Dönüşüm Özel Entegratörlük sistemleriyle iletişimini de web servisler aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
Eco Mutabakat, e-Dönüşüm uygulaması kullanıcı sistemlerine entegrasyonu sağlandıktan sonra kullanıcı e-Dönüşüm süreçlerini uygulama arayüzlerinden yönetebilmektedir.